Изготвяне на комуникационна стратегия

Планирането на комуникацията е стъпка № 1, когато искате бизнесът ви да достигне ефективно таргетната ви аудитория. Комуникационната стратегия включва систематизирано използване на всички вербални и визуални елементи, които «говорят» за вас, като например: име, лого, слоугън, основно послание, основни качества и предимства на вашия продукт или услуга, маркетингови цели и т.н.
Услугата «Изготвяне на комуникационна стратегия» включва анализ на всички тези елементи, избор на подходящи канали за комуникация, чрез които те да достигнат до вашия идеален клиент, създаване на подробен план за действие и изпълнение.

Цялостна поддръжка на социални мрежи

В дигиталния ни свят социалните мрежи са неизбежна част от каналите за комуникация. И отдавна не са просто за постване на снимки с текст.

Услугата на DCM представлява цялостен дигитален маркетинг –  поддържане на бизнес страници и профили. Това включва ежеседмично планиране на публикациите на база общата маркетингова цел на вашия бизнес, копирайтинг на текстовете и дизайн на визиите към публикациите, креативни идеи за разнообразяване на съдържанието с различни рубрики, управление на рекламни кампании, активна интеракция с други профили, потенциални клиенти и партньори, последователи, отговаряне на запитвания и коментари.

Social media
Copywriting

Копирайтинг

Ако приемем, че думите са войници, то правилното им подреждане в текст може да ви гарантира армия, чрез която силата на словото да бъде с вас. Да, такава армия ви е нужна всеки път, когато ви трябва нова статия за блога на сайта ви, привличащо и точно описание на новия ви продукт или услуга. Това представлява и копирайтинг услугата на Digital Creative Mix – създаване на качествен текст според целта и вида на вашия бизнес.

Дизайн на бранд и бранд идентичност

Както всеки човек има лице, име, идентичност, стил и т.н., с които е разпознаваем за хората около него, така и вашият бизнес се нуждае от лого, име, цветова палитра, шрифтове и елементи, които формират неговата цялост в публичното пространство.

Всичко това – избор на име, дизайн на лого, избор на цветове, типография и обединяването им в паспорта на вашия бизнес е включено в услугата на DCM за дизайн на бранд идентичност.

Brand design
advertising materials

Дизайн на рекламни материали за печат и за уеб среда

Важна част от представянето на всеки един бизнес са рекламните материали. Те трябва да бъдат подбрани според нуждите на бизнеса и да са изработени в синхрон с бранд идентичността му.
Услугата на Digital Creative Mix включва дизайн и предпечатна подготовка на различни по вид печатни материали като: визитни картички, подаръчни ваучери, бланки, флаери, дипляни, каталози и т.н. А също и рекламни визии за уеб среда като банери, снимки за корици в социалните мрежи, визии за реклама и др.