You are currently viewing Пет ключа за ефективна комуникация

Пет ключа за ефективна комуникация

Каква е първата ви асоциация, когато чуете думата „Комуникация“? Много често хората я свързват с работния процес и общуването с колеги, но  е също толкова важна, когато става дума за  комуникирането с най-близките хора. Комуникацията е в основата на нашия живот, тя е най-лесния начин за осъществяване на връзка с околните и именно заради това начинът, по който общуваме е ключов за нашата позиция и успех както в професионален, така и в личен план.

Ако искате да разберете кои са златните правила на успешното общуване и как да бъдете винаги приятен и предпочитан събеседник, продължете да четете статията. В нея ще се спра на 5 ключови фактора, подкрепени с примери, а също и с мненията на автори, писали по темата.

Първото правило е ИЗСЛУШВАЙТЕ. Това е лесна работа, когато разговорът тече без напрежение. Но ако е налице сблъсък на мнения и идеи, тогава често страните се фокусират само върху своята гледна точка и съзнателно отказват да чуят какво иска да има каже другият. Тази ситуация е пагубна  и за двете страни и можете да бъдете сигурни, че изходът няма да е положителен за никого. В своята книга „Как да печелим приятели и да вилияем на другите“ Дейл Карнеги изказва тезата, че най-добрият начин за спечелване на спор е изобщо да не влизате в него. Вместо това дайте всичко от себе си да изслушате събеседника си, след това спокойно обяснете, че бихте искали да бъде чуто и вашето мнение, така както и вие сте били търпеливи да изслушате. Накрая потърсете изход от ситуацията, който да бъде благоприятен и за двете страни. Често, когато обстоятелствата са по-сложни, даден конфликт не приключва само с един разговор. Целта обаче е никоя от страните да не се чувства нападната, недостойна или унизена. Стремете се да запазите добрия тон.

Второ ключово правило, което допълва изслушването е ДИАЛГОЪТ. Самият негов контекст поставя двете страни при равни условия – всеки има право да изкаже мислите и чувствата си, да бъде изслушан, да сподели защо е и защо не е съгласен.

Много често в ситуация на конфликт между двама души, които йерархично са в различни позиции, този „на по-високото стъпало“ взима превес. Това може да се случи както в общуването между лидер и служител, така и в семейните отношения между съпруг и съпруга или родител и дете. Ако се намирате в по-силна позиция, уважавайте правото на другия да изкаже своето мнение и обратното, ако вие сте подчинения в йерархията, изисквайте правото си на мнение.

Третият важен фактор в комуникацията е задаването на ВЪПРОСИ. Когато изслушвате някого и му задавате конкретни въпроси по темата, които да я доизяснят, вие давате знак на своя събеседник, че активно го слушате и се интересувате от това, което той ви казва. Бъдете сигурни, че ако по никакъв начин не реагирате на думите на отсрещната страна, тя ще разбере вашия невербален намек, че не се интересувате от това, което ви се казва. Но ако искате да оставите добро впечатление, бъдете активни слушатели. Още един извод, до който Дейл Карнеги стига е, че един разговор е успешен, ако събеседникът се чувства важен.

Ключ номер четири за ефективната комуникация е ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО. По тази тема са написани множество книги, които разгадават знаците на тялото. Поякога един жест или поглед може да означава много повече от десетки думи. Например, когато общувате с някого, гледайки го и кимайки с глава, вие давате знак, че наистина го слушате. И обратното разсеяният поглед встрани, високомерно вдигнатата глава или пък извъртането на цялото тяло, говорят за незаинтересованост и липса на желание да водите този разговор.

Тонът на гласа също е много важен. Според Робърт Грийн, който е автор на книгата „Законите на човешката природа“ интонацията може да издаде дали сте съпричастен към споделеното от събеседника си, или не.

Когато става въпрос за професионален разговор, стремете се да бъдете  максимално обрани от гледна точка на емоциите. Това ще ви позиционира като човек, който умее да се владее и който търси най-доброто решение за ситуацията отвъд своите собствени стремежи и чувства.

Още нещо много актуално, което спада към невербалната комуникация е използването на елекстронни устройства докато водите разговор. Това може да бъде разчетено от отсрещната страна като знак, че този разговор не е важен за вас и се чувствате отегчени да го водите. Ако наистина имате неотложна работа, която трябва да свършите, съобщение, на което да отговорите или подобен ангажимент, по-добре помолете за няколко минути толеранс, свършете си работата и след това оставете настрани лаптопа и телефона.

Правило номер 5 за успешна комуникация е когато давате ОБРАТНА ВРЪЗКА, винаги започвайте с похвала или с отбелязване на положителните страни. Никой не обича грешките или недостатъците му да бъдат излагани най-напред. Това важи както при служебните разговори, така и при даването на обратна връзка за изпълнена задача от страна на вашия партньор или дете.

Трудно е да се запази самообладание и да се изведе нещо позитивно, когато резултатът е пълен провал, но трябва да се има предвид, че дори самият опит е стъпка напред и заслужава втори шанс. Научно е доказано, че човешкият мозък много по-бързо запомня и реагира на негативната информация, затова и намирането на позитив може да се окаже нелека задача за някого. Но успеете ли да превъзпитате себе си по този начин, хората ще ви възприемат като приятен за общуване човек и няма да се притесняват да споделят с вас.

За комуникацията, нейните разновидности и тънкости може да се говори много, но за мен тези 5 правила са ключови за изграждането на успешни взаимоотношения както в професионален, така и в личен план. Заслужава си да им се обърне внимание, защото понякога наистина само дума или малък жест могат да се окажат разковничето за отключването на страхотно бизнес партньорство, чудесни колегиални отношения или пък приятелства.