You are currently viewing Брандът и всичко, което трябва да знаете за него

Брандът и всичко, което трябва да знаете за него

Какво е бранд и защо ви е нужен, ако имате бизнес, в който предлагате продукти и услуги, или пък представяте себе си като личност и професионалист?

Много хора си мислят, че брандът са името и логото на марката. Но истината е, че той включва в себе си много повече от това.

Брандът е всичко, което бизнесът Е —> от името и логото, през посланията и цялостната визия, представянето в реална и дигитална среда, тонът на комуникация, та чак до начина по който самите вие изглеждате и говорите пред аудиторията си.Защото когато хората ви познават, те непременно правят асоциация между това, което сте вие като личност и това, което им предлагате като търговски продукт. А е вярно и обратното – много хора първо се докосват до продукта и чрез него си правят заключение за човека или екипа зад него.

Ето защо за доброто позициониране и изграждането на правилна бранд идентичност е необходима цялостна стратегия. Чрез нея се определят ролите на всяко звено по веригата, така че вашите настоящи и потенциални клиенти да имат пълна и ясна представа за вашия бранд.

Нека започнем с това, което предлагате – вашите продукти или услуги. В зависимост от това какво представляват те, се определя посоката, в която вашият бранд ще бъде развит. Ако например предлагате луксозни стоки като часовници или дизайнерски дрехи, тогава всеки аспект от бранда трябва да носи посланието за лукс. Ако обаче предлагате стока в сферата на планинския туризъм, тогава е логично да работите в посока позициониране като еко бранд, който е приятелски насочен към любителите на природата.

След като вече имате конкретен продукт или услуга и сте уточнили сферата, в която искате да се развивате, непременно трябва да поговорим за клиентите. Въпреки че те сами по себе си не са част от бранда и неговата идентичност, техният профил силно влияе на начина, по който ще изграждате марката си. Още когато стартирате, е важно да имате предвид, че клиент не може да ви бъде всеки. Възможно е обаче да имате няколко категории целева аудитория, в зависимост от спецификите и разновидностите на това, което предлагате. В този случай комуникацията трябва да бъде така изградена, че да имате различни послания и канали за достигане на всяка една таргетна група поотделно. Това е трудоемка задача, свързана с проучвания, разиграване на ситуации, а в някои случаи и интервюта с фокус групи. Въпреки това детайлният анализ на идеалните клиенти си струва, тъй като той дава много голяма насока за определянето на останалите аспекти на бранда.

Сега вече идва ред за логото и цялата визуална част на бранда. Това е секторът, който хората ще виждат най-често и на който разчитаме да направи марката ни разпознаваема. При дизайна на логото и цялостната бранд идентичност е ключово да се вземат предвид предишните два фактора, за които говорихме. От една страна продуктът или услугата сами по себе си и от друга страна идеалните клиенти и това, което те биха очаквали да видят. Целта на бранд визията е да отразява на 100% характера на продукта и в същото време да „говори на езика“ на таргерната аудитория. Какво означава това? Означава, когато потенциален клиент, който отговаря на профила на вашия идеален потребител, погледне логото или ваш рекламен материал, веднага да усети че тук се предлага нещо за него. Да се върнем на примера с луксозните стоки. Ако това, което предлагате е луксозно, това означава, че вашите таргет потребители са хора с по-големи финансови възможности. Съответно цветовете или елементите, който изграждат визуалната част на бранда трябва да говорят за лукс и висока класа. Ако обаче предлагате луксозен продукт с висока цена, но визията му не отговаря на това послание, рискувате да объркате потребителите – тези, които са платежоспособни е възможно изобщо да не се впечатлят от това, което виждат и да не стигнат до момента, в който разгледжат самия продукт, а от друга страна пък тези, които биха били привлечени от визията, най-вероятно ще се откажат заради цената.

Ето защо е много важно да се прецени още в началото какво визуално послание ще бъде достатъчно ясно и красноречиво за групата от клиенти, които искате да достигнете.

В следващата статия от серията за БРАНД ще се спра детайлно на посланията и тонът на говорене, комуникацията в социалните мрежи и вашето лично представяне като създател на бранда.

Очаквайте я съвсем скоро!